ISO 3834 / EN 1090 certificering

Alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten sinds 1 juli 2014 zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met deze CE-markering verklaart de fabrikant dat hij aan alle constructieve eisen heeft voldaan. De CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel, maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Om een CE-markering te mogen aanbrengen, moet de fabrikant voldoen aan alle voorwaarden die in de EN 1090-1 zijn gesteld. LAWECO kan u begeleiden in het c...
More